Capa: José Sixto García (2010) Marketing e comunicación. Communication  +  Philosophy  +  Humanities. .
Marketing e comunicación

by José Sixto García

Collection: LabCom Books
Year of edition: 2010
ISBN: 978-989-654-033-3
Price of the print edition: € 15   Order


Download PDF - 1617 KB


Synopsis

Neste libro establécense as relacións existentes entre a comunicación, o xornalismo e o marketingOfrécese unha catalogación das tipoloxías de marketing practicadas na actualidade e as técnicas e estratexias para desenvolvelas de maneira eficaz e eficienteEngádese ademais unha nova categoría do marketing vinculada á comunicación, é dicir, o marketing da comunicación, posto que os produtos informativos tamén son produtos e o seu consumo debe satisfacer tanto a quen os crea e difunde como a quen os consumeCompróbanse se na comunicación pública da Xunta de Galicia se utilizan e en que medida accións propias do marketing da comunicación.Index

Introdución
1 2 A investigación
2.1 Obxecto de estudo 
2.2 Deseño xeral: estrutura e carácter da investigación
2.3 Estado da arte
2.4 Obxectivos
2.5 Hipóteses 3 3 Deseño metodolóxico e técnicas de aplicación
3.1 Técnicas metodolóxicas
3.2 Fases da investigación 11 BLOQUE I 21 4 Que é marketing? 
4.1 Primeira aproximación ao concepto 21 5 Elementos do marketing
5.1 Necesidade, desexo e demanda
5.2 O produto 
5.3 O valor e a satisfacción 
5.4 O intercambio e a transacción
5.4.1 O marketing de relacións 
5.5 O mercado 29 6 Orixe e evolución do marketing 
6.1 Antecedentes na aparición do marketing 
6.2 Xurdimento da actividade e posterior asentamento do concepto 
6.3 O marketing como disciplina 51 7 Orientacións e enfoques ao mercado 75

8 Instrumentos do marketing: o marketing mix 
8.1 O produto 
8.1.1 Produtos de consumo e produtos industriais 
8.1.2 A marca 
8.2 O prezo 
8.3 A distribución 
8.4 A promoción 
8.5 Variables non controlables 
8.6 Os 4Cs

83 9 Dirección, estratexias e proceso de marketing 
9.1 A planificación estratéxica 
9.2 A dirección de marketing 
9.3 A dirección estratéxica 
9.4 Marketing no proceso de dirección estratéxica 
9.4.1 Orientación ao mercado 
9.5 Marketing estratéxico 
9.5.1 O plan estratéxico 
9.6 Marketing operacional 
9.6.1 O plan de marketing estratéxico 
9.6.2 Control e información de marketing 
9.7 A xestión de marketing 101 BLOQUE II 135 10 Tipos de marketing 
10.1 Marketing industrial 
10.1.1 Os mercados industriais 137 
10.1.2 A demanda industrial 138 
10.1.3 O usuario industrial 138 
10.1.4 Os produtos 
10.1.5 Estratexias 
10.2 Marketing de servizos 
10.2.1 Concepto e características diferenciais dos servizos 
10.2.2 Estratexias 
10.3 Marketing non empresarial 
10.3.1 Marketing público e de institucións non lucrativas 
10.3.2 Marketing social 
10.3.3 Marketing político e electoral 
10.4 Marketing internacional 
10.4.1 Práctica do marketing internacional 
10.4.2 Estratexias 
10.5 Marketing ecolóxico 
10.5.1 Unha dobre vertente: a económica e a social 
10.5.2 Estratexias, funcións e usuarios verdes 
10.6 Marketing con causa 
10.6.1 Tipos de programas de marketing con causa 
10.6.2 Estratexias 
10.7 Marketing en Internet ou e-marketing 
10.7.1 Que é Internet? Características 
10.7.2 Influencia de Internet no marketing actual 
10.7.3 Características do e-marketing 
10.7.4 Impacto de Internet no marketing mix 
10.7.5 Estratexias: cara ao marketing continuo 135 BLOQUE III 215 11 Marketing e comunicaciónMarketing da comunicación 
11.1 Necesidade, desexo e demanda 
11.2 Produto, intercambio e transacción 
11.3 Cara ao marketing de relacións con produtos posicionados 
11.4 O marketing mix da comunicación 
11.5 Orientación ao marketing social
11.5.1 Responsabilidade social dos medios de comunicación 215

12 Análise de caso: marketing na comunicación pública da Xunta de Galicia 
12.1 Xustificación e preguntas da investigación
12.2 Delimitación da mostra 
12.3 Metodoloxía 
12.4 Marketing na comunicación pública galega 
12.4.1 Transacción e valor 
12.4.2 Do marketing de relacións ao marketing one to one
12.4.3 A marca 
12.4.4 Responsabilidade social como estratexia de marketing 
12.5 Conclusións da análise

235 13 Conclusións finais 253 14 Liñas de investigación abertas 
14.1 O Punk Marketing: que hai de certo? 257 15 Bibliografía 259
Support:
Fundação para a Ciência e a Tecnologia
União Europeia
Quadro de Referência Estratégico Nacional
Programa Operacional Factores de Competitividade
Universidade da Beira Interior
2024  ©  Communication & Arts